De Didache

Het onderwijs van de apostelen

  • Auteur: Arjan de Kok
  • ISBN: 9789082186925
  • Verschenen: 07-05-2014
  • Leverbaar: Direct
  • Levertijd (NL): Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
  • Druk: 3e druk
  • Productvorm: Zachte kaft
  • Taal: Nederlands
  • Uitgever: Stad op een berg
  • Aantal pagina's: 97
€ 11,95

Omschrijving

De Didache is heel oud en wordt gedateerd rond de eerste eeuw. Wanneer in ongeveer 400 na Chr. de lijst met canonieke en apocriefe boeken wordt vastgesteld, zit de Didache daar niet bij. De Didache raakt vervolgens in de vergetelheid en verdwijnt zelfs volledig uit de geschiedenis. Pas in 1873 wordt er in Constantinopel (Istanbul, Turkije) een oud geschrift gevonden dat dateert uit 1056, waarin de Didache opnieuw wordt aangetroffen. Tien jaar later, in 1883, wordt de Didache opnieuw uitgegeven, maar zij blijft hierna een relatief onbekend geschrift. Vanwege zijn ouderdom en authenticiteit verdient dit waardevolle geschift het om opnieuw onder de aandacht te worden gebracht.

'Bewaar wat u is toevertrouwd, let op uzelf en de leer' (1 Tim. 4:16, 6:20)

Bij de bestudering van het leven van de eerste gemeente stuitte ik op een mij onbekend geschrift: de leer der apostelen, kortweg 'de leer', of de Didache genoemd. Deze 'leer' komt in de bijbel zoals wij die hebben niet voor, maar zij werd in de tijd dat het Nieuwe Testament 'in wording' was door veel christenen en bijvoorbeeld Clemens (Bisschop) van Alexandrië wel als 'schrift' ofwel deel van de bijbel erkend.

De Didache is heel oud en wordt gedateerd rond de eerste eeuw. Wanneer in ongeveer 400 na Chr. de lijst met canonieke en apocriefe boeken wordt vastgesteld, zit de Didache daar niet bij. De Didache raakt vervolgens in de vergetelheid en verdwijnt zelfs volledig uit de geschiedenis.

Pas in 1873 wordt er in Constantinopel (Istanbul, Turkije) een oud geschrift gevonden dat dateert uit 1056, waarin de Didache opnieuw wordt aangetroffen. Tien jaar later, in 1883, wordt de Didache opnieuw uitgegeven, maar zij blijft hierna een relatief onbekend geschrift. Vanwege zijn ouderdom en authenticiteit verdient dit waardevolle geschift het om opnieuw onder de aandacht te worden gebracht.

Reformatorisch Dagblad
Recensie door Klaas van der Zwaag

De Didachè, kortweg de leer of het onderwijs van de apostelen, is een van de oudste documenten uit de vroegchristelijke kerk. Ze wordt gedateerd rond de eerste eeuw.

Het was de tijd van het Nieuwe Testament in wording. Onder veel christenen was de Didachè populair, maar ze haalde echter niet de canon en werd ook niet opgenomen in de apocriefen. Eeuwenlang was het geschrift vergeten. Pas in 1873 werd het in Constantinopel (het huidige Istanbul, Turkije) weer aangetroffen. Tien jaar later, in 1883, werd de Didachè opnieuw uitgegeven, maar het bleef een relatief onbekend geschrift.

Ten onrechte, want de Didachè geeft in kort bestek scherp de hoofdlijnen van de Bijbel weer. De nadruk ligt op een heilig leven, wervend naar de wereld toe. Duidelijk verwoordt het werkje de twee wegen. Ook staat er een befaamde passage in over de doop, een van de oudste getuigenissen over dit onderwerp. „Indien u geen stromend water hebt, doop dan met ander water. Indien het niet met koud water kan, dan met warm water. Indien u geen van beide ter beschikking hebt, giet dan driemaal water over het hoofd in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.” De wijn en het gebroken brood zijn alleen voor de gedoopten. Vasten en belijden van zonden zijn er nauw mee verbonden.

De Didachè is opnieuw vertaald door Arjan de Kok, met toevoeging van de originele Griekse tekst, voorzien van uitgebreide eindnoten met commentaren en Bijbelverwijzingen. Een aanwinst uit de Vroege Kerk.

NBD Biblion
Recensie door Prof. Dr. K.A.D. Smelik

De Didachè ('Het onderwijs van de apostelen') is een vroegchristelijk geschrift dat wordt gerekend tot de Apostolische Vaders. Het werk werd omstreeks het jaar 100 door een onbekende auteur uit Syrië in het Grieks geschreven. Het werd echter niet opgenomen in het Nieuwe Testament en raakte zo in vergetelheid. Pas in 1873 werd in Constantinopel een oud handschrift gevonden dat de tekst van de Didachè bevatte. Het geschrift is niet alleen stichtelijke lectuur, maar ook een bron van historische informatie over de vroegste geschiedenis van de kerk, met name op het punt van de eredienst. Men neemt aan dat het eerste gedeelte over leer van de twee wegen in feite een ouder joods geschrift is, dat werd overgenomen. In deze uitgave staat een nieuwe Nederlandse vertaling van de tekst met uitvoerige toelichting, plus daarna de originele Griekse tekst. Jammer dat de auteur er niet voor heeft gekozen om de originele tekst en zijn vertaling in tegenover elkaar liggende bladzijden te presenteren. Een mooi initiatief om deze belangrijke tekst onder de aandacht te brengen.
De didache
De didache

De Didache is heel oud en wordt gedateerd rond de eerste eeuw. Wanneer in ongeveer 400 na Chr. de lijst met... € 7,95